لوگو موبایلی

روزی را از آنچه درون زمین پنهان است بجویید.

زعفران کلاله یا سرگل قرمز رنگ گلی به همین نام است که پس از پاکسازی و خشک کردن به عنوان چاشنی و رنگ‌ دهنده طبیعی در آشپزی به کار گرفته می‌شود.
گران‌ترین ادویه جهان است که بیش از 90 درصد آن در ایران تولید می‌شود.
ایران بزرگترین صادرکننده و چین، بزرگترین واردکننده آن در جهان هستند.